Prezio publikoak

2018/2019 ikasturtean ikasle ofizial izateko prezio publikoak ondoren azaltzen direnak dira: 72,36€ kurtso eta hizkuntza bakoitzeko

 

Salbuespenak eta hobariak:

Kuotaren salbuespen osoa izango dute kategoria bereziko familia ugarietako kideek eta terrorismoaren biktimak.

Ehuneko 50eko hobaria izango dute kategoria orokorreko familia ugarietako kideek.

Oharra: Matrikula formalizatu ostean ez da dirurik itzuliko.

Agindua, 2015eko uztailaren 9koa. Hezkuntza-zerbitzuen prezio publikoak.