Prezio publikoak

2018-2019 ikasturtean ikasle librea izateko prezio publikoak ondoren azaltzen direnak dira: 36,18 €

Salbuespenak eta hobariak:

Kuotaren salbuespen osoa izango dute kategoria bereziko familia ugarietako eta terrorismoaren biktimak kideek.

Ehuneko 50eko hobaria izango dute kategoria orokorreko familia ugarietako kideek.

Oharra: Matrikula formalizatu ostean ez da dirurik itzuliko.