Basauriko Hizkuntza Eskola Ofizialaren aurkezpena

Basauriko Hizkuntza Eskola Ofiziala Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuaren 174/2008 Dekretuz sortutako ikastetxe ofiziala da (E.H.A.A. 2008ko azaroak 7). Hizkuntzen Irakaskuntza Berezituaren Araubideari buruzko abenduaren 29ko 1629/2006 Erre Dekretua (Irakaskuntzako maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak aurautzen dituenak).

Eskola hauen Ikasketa Plana hiru ziklotan banatzen ditu: Oinarrizko Maila, Tarteko Maila B1, Tarteko Maila B2 eta Maila Arreratua C1 . Oinarrizko Maila bi urratsez osaturik dago, A1 eta A2; Tarteko Maila B1, urrats bat, B1; Tarteko Maila B2, bi urratsez, B2.1 eta B2.2, eta Maila Aurreratua C1, urrats bat baino ez. Eta horiek EEM-ren A, B C mailei dagozkie, hurrenez hurren. Era berean, dekretu horrek berak titulu eta ziurtagirien gorabeherak zehazten ditu.

Ikastetxe honetan Euskara hurrengo mailetan ikas daitezke: A1, A2, B1, B2.1, B2.2, eta C1; Frantsesa eta Ingelesa hurrengo mailetan ikas daitezke: A1, A2, B1, B2.1 eta B2.2.

12 irakasle dauzka.