Aurkezpena

Basauriko Hizkuntza Eskola Ofiziala Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuaren 174/2008 Dekretuz sortutako ikastetxe ofiziala da (E.H.A.A. 2008ko azaroak 7). Hizkuntzen Irakaskuntza Berezituaren Araubideari buruzko abenduaren 29ko 1629/2006 Erre Dekretua (Irakaskuntzako maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak aurautzen dituenak).

Eskola hauen Ikasketa Plana hiru ziklotan banatzen ditu: Oinarrizko Maila, Tarteko Maila B1, Tarteko Maila B2 eta Maila Arreratua C1 . Oinarrizko Maila bi urratsez osaturik dago, A1 eta A2; Tarteko Maila B1, bi urratsez, B11 eta B12; Tarteko Maila B2 eta Maila Aurreratua C1, urrats bana baino ez. Eta horiek EEM-ren A, B C mailei dagozkie, hurrenez hurren. Era berean, dekretu horrek berak titulu eta ziurtagirien gorabeherak zehazten ditu.

Ikastetxe honetan Euskara hurrengo mailetan ikas daitezke: A1, A2, B11, B12, B2 ETA C1; Frantsesa eta Ingelesa hurrengo mailetan ikas daitezke: A1, A2, B11, B12 eta B2.

12 irakasle dauzka.